I czytanie: Ap 12, 10-12a

Psalm: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ewangelia: J 17, 20-26

homilia:

katecheza: