I czytanie: Dz 18, 1-8

Psalm: Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4

Ewangelia: J 16, 16-20

homilia: