I czytanie: 1 P 5, 5b-14

Psalm: Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17

Ewangelia: Mk 16, 15-20

homilia: