I czytanie: Dz 8, 26-40

Psalm: Ps 66 (65), 8-9. 16-17. 19-20

Ewangelia: J 6, 44-51

homilia:

katecheza: