Sigla czytań: 1. czytanie (Dz 13, 13-25)

Ewangelia (J 13, 16-20)

W ramach dzisiejszej katechezy modliliśmy się wspólnie na różańcu.