Sigla czytań: 1. czytanie (Dz 18, 1-8)

Ewangelia (J 16, 16-20)

 

Homilia:

 

Po Mszy świętej odbyło się spotkanie z Państwem Martą i Markiem Babikami.