Sigla czytań: 1. czytanie (Dz 8, 26-40)

Ewangelia (J 6, 44-51)

 

Katecheza o teologii ciała: