Sigla czytań: 1. czytanie (Dz 5, 27-33)

Ewangelia (J 3, 31-36)

 

Spotkanie w grupach na temat sakramentu pojednania i pokuty.