Sigla czytań: 1. czytanie (Dz 3, 11-26)

Ewangelia (Łk 24, 35-48)