Wczoraj, podczas Wigilii Paschalnej na Wawelu, zostało ochrzczonych 7 naszych wybranych, oraz sam sakrament bierzmowania przyjęła jedna osoba. W grupie tej byli zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. Kolejni katechumeni są w drodze.

Liturgia Wigilii Paschalnej jest bardzo bogata w symbolikę. Wybrani wyznając wiarę, a potem przyjmując chrzest, białą szatę i światło Chrystusa, stają wobec nas jako mocny znak, przypominający nam o naszej godności. Towarzyszenie osobom w drodze do osobistego spotkania z Chrystusem w sakramentach, we wspólnocie Kościoła i w prostych okolicznościach życia – jest ogromnym darem. Ukazuje, co jest najważniejsze w życiu, i radykalizuje pragnienia pójścia za Chrystusa do końca. Bogu niech będą dzięki za nowe dzieci Boże, za nasze nowe siostry i nowych braci w Chrystusie.

Poniżej galeria zdjęć (zdjęcia z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej)