Sigla czytań:

I czytanie: Dz 2, 36-41

Psalm: Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22

Ewangelia: J 20, 11-18

homilia: