I czytanie: Oz 11, 1-9

Psalm: Ps 23

II czytanie: Rz 8, 14-17. 26-27

Ewangelia: Mt 6, 9-13

homilia: