I czytanie: PnP 2, 8-14

Psalm: Ps 33 (32), 2-3. 11-12. 20-21

Ewangelia: Łk 1, 39-45

homilia:

katecheza: