I czytanie: Iz 41, 13-20

Psalm: Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13

Ewangelia: Mt 11, 11-15

homilia: