I czytanie: Rz 3, 21-30a

Psalm: Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-6

Ewangelia: Łk 11, 47-54

homilia:

katecheza: