I czytanie: Rz 6, 19-23

Psalm: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6

Ewangelia: Łk 12, 49-53

homilia:

katecheza: