I czytanie: Ml 3, 13-20a

Psalm: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6

Ewangelia: Łk 11, 5-13

homilia:

katecheza: