8 października podczas Mszy św. O 11.30 w kościele św. Marka p. Emil przyjął sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Przez wiele miesięcy przygotowywał się do tego wydarzenia, z dużym zaangażowaniem i bardzo odpowiedzialnie. Ponieważ jest marynarzem i regularnie wypływa na kilka miesięcy, nie mógł przyjąć sakramentów w zwyczajnym czasie (w Wigilię Paschalną). Dziś cieszyliśmy razem z nim darem Bożego dziecięctwa, odnowieniem życia w Chrystusie i rozpaleniem w nim światła Łaski. Bogu niech będą dzięki za Jego wielką i – w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii o właścicielu winnicy – cierpliwą miłość, która niestrudzenie nas szuka, znajduje, a znalazłszy posyła. Ks. Andrzej pod koniec Mszy świętej zwrócił się do p. Emila: “Kapitanie, teraz wypłyń na głębię”.

Po Mszy świętej udaliśmy się na agapę, na początku której wspólnota świetomarkowa powitała p. Emila śpiewem pieśni: Oto są baranki młode. Na znak wkroczenia do Ziemi Obiecanej został też poczęstowany mlekiem i miodem. A potem już był czas rozmów i radości przy stole pełnym niezwykłych potraw ukraińskiej kuchni, zorganizowanych przez p. Irenę. Teraz dla p. Emila zaczyna się Biały Tydzień, kiedy codziennie będzie uczestniczył w Eucharystii, przyjmując Chrystusa w Komunii świętej (pragnie tego, bo zdaje sobie sprawę, że kiedy niebawem znów wypłynie, dostęp do tego Skarbu będzie miał ograniczony), i czas mistagogii – wtajemniczenia w dary, które już otrzymał. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z dzisiejszej uroczystości.