II Niedziela Wielkanocna posiada wiele nazw: Biała Niedziela, NIedziela Przewodnia lub Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kończy ona ośmiodniowy obchód oktawy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

II Niedziela Wielkanocna zamyka obchód pochodzącej z III wieku oktawy Zmartwychwstania Pańskiego. Kościół przez  8 dni przedłuża świętowanie najważniejszych wydarzeń w dziejach. Historycznie Dni Oktawy Paschalnej były i są nadal czasem nabożeństw i katechez dla ochrzczonych podczas Wigilii Paschalnej. Przez wszystkie osiem dni, które są przedłużeniem uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego można w kościołach usłyszeć sekwencję wielkanocną. Jej pierwsza zwrotka doskonale oddaje ducha tych dni:

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Biała, Przewodnia czy Miłosierdzia Bożego?

Aby zrozumieć znaczenie nazwy Niedzieli Białej, musimy się cofnąć do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Każdy z nas, ochrzczonych, na chrzcie świętym otrzymał białą szatę. Jest to symbol przyobleczenia się w Chrystusa i życia w łasce. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nowoochrzczeni otrzymywali białe szaty. Najczęściej były to płaszcze lub tuniki. Przez czas oktawy paschalnej chodzili w nich stale. Ostatnim dniem była właśnie II Niedziela Wielkanocna, kiedy to już nie tylko strojem, ale swoim życiem mieli jasno świadczyć o Chrystusie. W naszym kościele również nowoochrzczeni po raz ostatni uczestniczyli w Eucharystii w Białych szatach. Po Mszy przeszliśmy razem na agapę, na początku której neofici zostali poczęstowani mlekiem i miodem na znak dojścia do Ziemi Obiecanej, krainy “mlekiem i miodem płynącej”. I nastąpiło uroczyste zdjęcie ich Białych szat. Ks. Andrzej powiedział, że tak jak otrzymali Białe szaty od Kościoła, tak on jako kapłan je teraz od nich odbiera, również po to, by wiedzieli, że jeśli w ich życiu coś się wydarzy, zawsze mogą przyjść do kapłana, by wrócić do Boga przez konfesjonał – tam otrzymać na powrót “białą szatę” łaski.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z tego wydarzenia.