I czytanie: Dz 5, 27-33

Psalm: Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20

Ewangelia: J 3, 31-36

homilia: