I czytanie: Dz 2, 42-47

Psalm: Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24

II czytanie: 1 P 1, 3-9

Ewangelia: J 20, 19-31

homilia: