Sigla czytań: 1. czytanie (PnP 2, 8-14)

Ewangelia (Łk 1, 39-45)

Katecheza: Dlaczego Bóg stał się człwowiekiem?

 

Dzisiaj  mieliśmy wyjątkową uroczystość. Dwie osoby z naszej wspólnoty po raz pierwszy uczestniczyły w pełni we mszy świętej. Jedna z nich wyznała wiarę. Jest to dla nas niezwykła radość i kolejny powód, by dziękować Bogu w Trójcy Jedynemu.