Sigla czytań:

I czytanie: Hbr 2, 14-18

Psalm: Ps 24 (23), 7-8. 9-10

Ewangelia: Łk 2, 22-40

homilia: