Sigla czytań:

I czytanie: 2 Tm 1, 1-8

Psalm: Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 10

Ewangelia: Łk 10, 1-9

homilia: