Sigla czytań:

I czytanie: Hbr 7, 25 – 8, 6

Psalm: Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 17

Ewangelia: Mk 3, 7-12

homilia:

katecheza: