16 stycznia odbyło się kolejne spotkanie katechistów. Już tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą w intencji naszych podopiecznych i katechistów Ośrodka katechumenalnego, potem była Msza, a po niej spotkanie z Ks. Andrzejem Muszalą na temat: Dlaczego Bóg dopuszcza zło na niewinnych a winnych nie potępia? Temat bardzo trudny. Z jednej strony można by było go zamknąć stwierdzeniem, że to “tajemnica”, z drugiej strony nie można go nie poruszać, ponieważ to są pytania egzystencjalne każdego człowieka, który styka się z cierpieniem własnym i innych, w tym najbliższych. Z cierpieniem fizycznym i moralnym, z pomyślnością niesprawiedliwych, z Bogiem, który czasem interweniuje w sposób nadzywczajny jako Uzdrowiciel, Protektor, innym razem nie. Było to ważne spotkanie, choć z pewnością nie padły wyczerpujące odpowiedzi, ponieważ paść nie mogły. Ks. Andrzej Muszala porusza te zagadnienia na youtubie w cyklu: “Trudne pytania o wiarę” – zainteresowanych do nich odsyłamy. Poniżej kilka zdjęć z wczorajszego spotkania katechistów.