Sigla czytań:

I czytanie: Hbr 3, 7-14

Psalm: Ps 95 (94), 6-7c. 7d-9.10-11

Ewangelia: Mk 1, 40-45

Homilia: