2 lutego 2023 r. w kościele św. Marka miał miejsce obrzęd przyjęcia do katechumenatu kolejnych dwóch kandydatów. Nałożył się ten obrzęd na święto Ofiarowania Pańskiego, kiedy to śpiewamy wraz z całym Kościołem: “Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego”. Nowi katechumeni zostali naznaczeni krzyżem, otrzymali krzyż oraz księgę Ewangelii, by mogli bardziej poznawać Chrystusa i wyraźniej Go naśladować. Katechumeni byli otoczeni wiernymi, którzy z zapalonymi świecami wyznawali wiarę, i to właśnie o nią katechumeni prosili. Zabrzmiał dialog: “O co prosisz Kościół Boży? – O wiarę. – Co ci daje wiara? – Życie wieczne”. Odtąd są już oni w łonie Kościoła – już nie obcy, nie na zewnątrz – i powoli zbliżają się wraz z innymi do źródła chrztu. Pamiętajmy o nich i o całej grupie pozostałych katechumenów, którzy już jakiś czas idą drogą inicjacji. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z wczorajszego wydarzenia.

Zdjęcia zamieszczone za zgodą osób zainteresowanych.