Sigla czytań:

I czytanie: Ef 6, 10-20

Psalm: Ps 144 (143), 1b-2. 9-10

Ewangelia: Łk 13, 31-35

Homilia:

Katecheza: