Zapraszamy neofitów i innych absolwentów katechumenatu na kolejne spotkanie Pogłębiarki, czyli na Mszę w kościele św. Marka 7 listopada (kolejny pierwszy poniedziałek miesiąca) o 18.30, a potem na agapę i dzielenie się życiem oraz wiarą. Październikowe spotkanie było bardzo udane. I cytat Ks. Józefa Tischnera do myślenia:

Kto chce zrozumieć naturę wiary religijnej, niech będzie przygotowany na spotkanie z prostotą. Trudność rozumienia nie polega bowiem na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta.