Sigla czytań:

I czytanie: Syr 3, 30 – 4, 10

Psalm: 112 (111), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8. 9

II czytanie: Jk 2, 14-17

Ewangelia: Łk 6, 27-38

Homilia:

Katecheza: