17 października odbyło się nasze pierwsze tegoroczne spotkanie katechistów. Rozpoczęliśmy tradycyjnie półgodzinną modlitwą adoracyjną w intencji naszych podopiecznych i katechistów Ośrodka. Potem była Msza święta. Poruszającą homilię wygłosił Ks. Robert Woźniak. A potem udaliśmy się na spotkanie organizacyjne do Dziupli. Od następnego miesiąca towarzyszyć nam będą również prelegenci.

Aktualnie z formacji w Ośrodku katechumenalnym przy kościele św. Marka korzysta 40 osób. Liczba ta z pewnością się zmieni, ponieważ osoby zgłaszają się także w ciągu roku.

Prosimy o modlitwę za wszystkich kandydatów, przygotowujących się w tym roku do chrztu, bierzmowania i Eucharystii, do wstąpienia do Kościoła katolickiego i za tych, którzy po prostu pragną pogłębić swoją wiarę.