Sigla czytań:

I czytanie: Ef 1, 1-10

Psalm: Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6

Ewangelia: Łk 11, 47-54

Homilia:

Katecheza: