Podczas niedzielnej Eucharystii sprawowanej 30 października o godz. 11.30 w kościele św. Marka w uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego Ks. Andrzej Wójcik, mający upoważnienie Ks. Arcybiskupa, udzielił sakramentów inicjacji chrześcijańskiej kolejnemu naszemu “Wybranemu”. Z powodów rodzinnych nie mógł on przyjąć chrztu wraz grupą pozostałych wybranych w Wigilię Paschalną na Wawelu. Dokonało się to teraz w środowisku wspólnoty świętomarkowej, przy udziale jego bliskich, przyjaciół i znajomych. Z Ks. Andrzejem koncelebrował o. Zbigniew, jezuita, związany z bliskimi Baruna. Eucharystia była sprawowana w dwóch językach – polskim i angielskim, ze względu na głównego bohatera tej uroczystości. Chrzest dorosłego to jest zawsze wielkie przeżycie nie tylko dla tego, który przyjmuje chrzest, ale także dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. Ks. Andrzej powiedział w homilii, że czytania z uroczystości rocznicy poświęcenia kościoła bardzo korespondują z wydarzeniem chrztu. Zwrócił także uwagę na to, że skoro Barun poprosił o wiarę w Kościele, to – momimo słabości członków tego Kościoła – doświadczył w nim także wiary. Teraz on wkracza na drogę przekazu Ewangelii i świadectwa wobec innych, a my musimy mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności wobec tych, którzy przychodzą do kościoła, by nie być dla nich zgorszeniem, ale świadkami, którzy swoją wiarą i postawą wskazują na świętość tego miejsca, miejsca, w którym jest obecny i z mocą działa Święty Bóg. Po Mszy świętej była agapa, wspólne rozmowy i czas na zawiązanie więzi. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.