Sigla:

Czytanie I: Dz 5, 12-16

Psalm: Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a

Czytanie II: Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Ewangelia: J 20, 19-31

Homilia: