Sigla:

Czytanie: Dz 4, 13-21

Psalm: Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21

Ewangelia: Mk 16, 9-15

Homilia: