Sigla czytań:

I czytanie: Pwt 6, 1-7

II czytanie: Rz 10, 8-16

Ewangelia: J 12, 44-50

Homilia: