Sigla czytań:

I czytanie: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b

II czytanie: Ef 5, 8-14

Ewangelia: J 9, 1-41

Homilia:

Ewangelia na drugie skrutynium (Ewangelia (J 9, 1–41) stawia nam przed oczy cud uczyniony przez Jezusa na ludzkim wzroku; ściśle mówiąc, polegał on na obdarowaniu wzrokiem człowieka, który go nigdy nie posiadał. Po ludzku biorąc: rzecz niemożliwa. Wzrok i widzenie jednoznacznie kojarzą się w Biblii z wiarą i widzeniem spraw nadprzyrodzonych. Tylko Mesjasz mógł wprowadzić niewidomego od urodzenia (grzech pierworodny) w sferę światła i rozeznania w Jezusie Boga (łaska wiary i uwolnienie z ciemności grzechu). To znowu aluzja chrzcielna, tym razem związana z oczyszczeniem z grzechu pierworodnego (wrodzona ślepota) i uzyskaniem „nowego” widzenia dzięki łasce wiary. O taką przemianę dla wybranych modli się Kościół słowami egzorcyzmu: „Uwolnij Twoich wybranych, tutaj obecnych, od zaślepiających ich złudzeń. Spraw, aby utwierdzeni w prawdzie, stali się dziećmi światłości i pozostali nimi na zawsze”.

POSTANOWIENIA I PYTANIA:

  1. Uświadomić sobie, jakim złudzeniom ulegam w życiu, co było dotychczas dla mnie prawdą i dobrem.
  2. W jakich okolicznościach zwyciężała we mnie pokusa kłamstwa?
  3. Kiedy trudno mi było przyznawać się do winy?
  4. Czy trudno mi było bronić prawdy?
  5. Co mi przeszkadza dawać świadectwo Chrystusowi?
  6. Jak rozumiem swoją relację z Bogiem – z Chrystusem?
  7. Czy uważam, że Bóg mi czasem przeszkadza lub w czymś mnie ogranicza?

„Najłaskawszy Ojcze, Ty sprawiłeś, że niewidomy od urodzenia uwierzył w Twojego Syna i przez tę wiarę wszedł do królestwa Twojej światłości. Uwolnij Twoich wybranych od zaślepiających ich złudzeń. Spraw, aby utwierdzeni w prawdzie, stali się dziećmi światłości i pozostali nimi na zawsze.  (…)

Panie Jezu, światłości prawdziwa, (…) w tych, przez Ciebie wybranych do przyjęcia sakramentów, wzbudź dobrą wolę, aby korzystając z radości Twego światła, jak niewidomy, który niegdyś odzyskał jasność widzenia, okazali się silnymi i odważnymi świadkami wiary”.