Według św. Tomasza za istnieniem Boga przemawia pięć argumentów, nazywanych drogami (łac. via – droga):

1. jeśli istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel – Bóg (łac. ex motu)

2. jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, istnieje pierwsza przyczyna sprawcza – Bóg (łac. ex ratione causae efficientis)

3. jeśli byty przygodne nie istnieją w sposób konieczny (pojawiają się na świecie i przemijają), musi istnieć byt konieczny – Bóg (łac. ex possibili et necessario)

4. jeśli rzeczy wykazują różną doskonałość, to istnieje byt najdoskonalszy – Bóg (łac. ex gradibus perfectionis)

5. jeśli celowe działanie jest oznaką rozumności, to ład i porządek w działaniu bytów nieożywionych lub pozbawionych poznania świadczą o istnieniu Boga, kierującego światem nieożywionym (łac. ex gubernatione rerum)”

Hymn eucharystyczny

Zbliżam się w pokorze iniskości swej / Wielbię Twój majestat,skryty w Hostii tej. / Tobie dziś w ofierze serce daję swe, / O, utwierdzaj w wierze,Jezu dzieci Twe.

Mylą się, o Boże,w Tobie wzrok i smak, / Kto się im poddaje,temu wiary brak, Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, / Że w postaci Chleba utaiłeś się.

Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas, / Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz, / Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, / Gdzieś przygarnął łotra,do Twych niebios bram.

Przysięgam, że wierzę w realną obecność Jezusa Chrystusa w tym sakramencie, prawdziwie Boga i Człowieka, Syna Bożego i Syna Najświętszej Dziewicy Maryi.Wierzę i wyznaję to jako prawdę i pewność”/św. Tomasz z Akwinu/.