Sigla czytań:

I czytanie: 2 Sm 7, 18-19. 24-29

Psalm: Ps 132 (131), 1b-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Ewangelia: Mk 4, 21-25

Homilia:

Katecheza: