20 stycznia 2022 r. byliśmy świadkami w kościele św. Marka wejścia w pełnię jedności z Kościołem katolickim jednego z naszych braci protestantów, Brazylijczyka Thiago. Został ochrzczony we wspólnocie protestanckiej, w której chrzest jest ważny. Przed tym wydarzeniem przeżył swoją pierwszą spowiedź, złożył wyznanie wiary i otrzymał sakrament bierzmowania, by wreszcie przyjąć Chrystusa w Komunii świętej i w pełni się z Nim zjednoczyć. Wstąpienie do Kościoła katolickiego za każdym razem jest przejmującym wydarzeniem. Szanując bowiem po bratersku innych braci chrześcijan i niejednokrotnie ucząc się od nich miłości do Boga, wierzymy jednak, że Kościół Jezusa Chrystusa trwa nieprzerwanie w Kościele katolickim, w którym można odnaleźć pełnię daru Boga dla człowieka – pomimo wszędzie obecnej, a więc i w Kościele, ograniczoności i słabości ludzi. Kiedy kolejna osoba to odkrywa i promienieje z tego powodu szczęściem, jest to mocne świadectwo wiary w Boga, który jest i działa, i wciąż na nowo pociąga swoje dzieci do jeszcze większej jedności ze Sobą. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.