Sigla czytań:

I czytanie: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

Psalm: Ps 56 (55), 2-3. 9-10. 12-13

Ewangelia: Mk 3, 7-12

homilia: