W najbliższy czwartek w kościele św. Marka w Krakowie będzie miał miejsce obrzęd przyjęcia do katechumenatu naszych nowych braci i sióstr. Obrzędowi i Mszy świętej będzie przewodniczył Ks. Bp Robert Chrząszcz.

Istnieją trzy stopnie, etapy lub bramy, które we wtajemniczeniu chrześcijańskim należy uważać za szczególnie ważne i doniosłe. Tym trzem stopniom odpowiadają trzy obrzędy liturgiczne. Pierwszy – to właśnie obrzęd przyjęcia do katechumenatu, drugi – wybranie kandydatów do chrztu, trzeci – samo sprawowanie sakramentów.

Pierwszy stopień ma miejsce wówczas, gdy człowiek zaczyna się nawracać i pragnie zostać chrześcijaninem, a Kościół przyjmuje go jako katechumena. Ten obrzęd jest sprawowany zazwyczaj na początku adwentu – nazywa się obrzędem przyjęcia do katechumenatu – i właściwie rozpoczyna chrzest dorosłego, choć droga do wód chrzcielnych jest dla niego jeszcze daleka. Zmienia się jednak jego status prawny – już nie jest kimś spoza Kościoła, staje się katechumenem, odtąd należy już do Kościoła. Gdyby umarł, przysługuje mu pogrzeb katolicki. Gdyby się żenił, jest przewidziany obrzęd małżeństwa z katechumenem.

Obrzęd przyjęcia jest bardzo bogaty w symbole. Rozpoczyna się u drzwi kościoła, biskup wraz z kapłanem (kapłanami) oraz z ministrantami zbliża się do zamkniętych drzwi, za którymi czekają kandydaci. Drzwi otwierają się i kandydaci są zaproszeni z ciemności do oświetlonego wnętrza świątyni. Ten gest jest bardzo symboliczny i dla każdego jest czytelny.

W obrzędzie przyjęcia do katechumenatu dorosły kandydat otrzymuje dwa ważne znaki: znak krzyża i Ewangelię. Krzyżem zostaje niejako opieczętowany. Zostaje naznaczony krzyżem na czole, by Chrystus umacniał go znakiem swojego zwycięstwa, a on uczył się Go poznawać i naśladować; na uszach, aby usłyszał głos Pana; na oczach, aby ujrzał jasność Bożą; na ustach, aby odpowiedział na słowo Boże; na piersiach, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w jego sercu; na barkach, aby udźwignął słodkie brzmię Chrystusa. Katechumen następnie otrzymuje wizerunek krzyża, by ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan był odtąd jego chlubą, drogą, prawdą i życiem.

Po tym wstępnym obrzędzie następuje przejście katechumenów do prezbiterium kościoła i rozpoczyna się Liturgii Słowa. Po homilii katechumeni otrzymują księgę Ewangelii, by lepiej poznawali Chrystusa i wierniej naśladowali. A do tego jest potrzebna wiara, o którą w tym obrzędzie kandydaci właśnie proszą Kościół. Pierwszy sakramentalny dialog brzmi bowiem: „o co prosisz Kościół Boży?” – „O wiarę?”, – „Co daje ci wiara?” – „Żyycie wieczne?”.

Zapraszamy więc do kościoła św. Marka w najbliższy czwartek na godz. 18.30. Towarzyszmy nie tylko modlitwą, ale także obecnością naszym kandydatom do chrztu, wszystkim innym przygotowującym się w naszym Ośrodku katechumenalnym do sakramentów.