Sigla czytań:

I czytanie:  (Dn 6, 12-28)

Psalm: (Dn 3,71-72a.73a.74-75a.76a)

Ewangelia: (Łk 21,20-28)

Homilia: