Sigla czytań:

1. czytanie (1 Mch 2, 15-29)

Psalm (Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 23b))

Ewangelia (Łk 19, 41-44)

Homilia:

Katecheza: