15 listopada 2021 r. odbyło się w Krakowie kolejne spotkanie katechistów Ośrodka Katechumenalnego przy kościele św. Marka. Po adoracji i Mszy świętej Ks. Prof. Damian Wąsek z Uniwersytetu Jana Pawła II przedstawił nam temat, dotyczący teologii papieża Franciszka. Przedstawił pewną mapę tej teologii, dwa filary związane z teologią Objawienia i wiarą oraz z eklezjologią. Zdaniem Ks. Profesora teologia papieża Franciszka jest modelem maksymalistycznym, bardzo trudnym, bynajmniej nie dopuszczającym wszystkich do wszystkiego na zasadzie łatwo dostępnego miłosierdzia. Priorytetem papieża nie jest jednak skupienie na prawdach wiary, ale na spotkaniu człowieka z Bogiem, któremu to spotkaniu wszystko służy. Kościół zaś jest drogą, nie punktem dojścia. Kolejne nasze spotkanie formacyjne za miesiąc.