Sigla czytań:

1 czytanie (Ml 3, 13-20a)

Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a))

Ewangelia (Łk 11, 5-13)

Homilia:

Katecheza: