Sigla czytań:

1. czytanie (Dz 2, 42-47)

Psalm (Ps 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24 (R.: por. 1c))

2. czytanie (1 P 1, 3-9)

Ewangelia (J 20, 19-31)

 

Homilia:

Nagranie video: