Sigla czytań:

1. czytanie (Dz 4, 13-21)

Psalm (Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21 (R.: por. 21a))

Ewangelia (Mk 16, 9-15)

 

Homilia:

Nagranie video: