Sigla czytań:

1. czytanie (Dz 4, 1-12)

Psalm (Ps 118 (117), 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a (R.: por. 22))

Ewangelia (J 21, 1-14)

 

Homilia:

Nagranie video: